Denetim

Size en iyi hizmeti sunmak için her geçen gün daha çok çalışıyor ve gelişiyoruz.

Bozer Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş –  Denetim Hizmeti

Kamu ve özel sektör deneyimine sahip olan ekibimiz, etkin sektör bilgisine sahip uzmanlardan oluşmaktadır. Risk odaklı denetim ve işbirlikçi yaklaşımlarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan ve fark yaratan bir hizmet sunmaktayız.

Bağımsız Denetim

  • Şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve raporlanması
  • Kullanılan muhasebe politikalarının ve şirket yönetimi tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesi

Bağımsız Sınırlı İnceleme

  • Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması
  • Analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanması

Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlere Uygunluk Denetimi

Denetim niteliğindeki işlere ilişkin gerçekleştirilecek çalışma ve/veya uygulamalar üzerinde mutabakata varılması ve yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen fiili bulguların raporlanması

Finansal Tablo Hazırlama Hizmeti

  • Finansal bilgilerin elde edilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi
  • Mali tabloların (bu, tam bir mali tablo seti olabilir ya da olmayabilir) hazırlanması

Uygunluk Denetimi

İşletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi

Size özel çözümler ve analizler için,

Teklif Alın