Vergi SGK ve Mali Mevzuat

Size en iyi hizmeti sunmak için her geçen gün daha çok çalışıyor ve gelişiyoruz.

Bozer Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş –  Vergi SGK ve Mali Mevzuat Hizmeti

Müşterilerimize katma değer yaratan çözüm odaklı yaklaşımlarla; Vergi, SGK ve Mali Mevzuat alanında sahip olduğumuz yerel ve global bilgi birikimi ve tecrübelerimizi müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Bozer olarak biz; özel şirketlere, şirket sahiplerine ve bireylere değerli varlıklarının yönetimi konusunda yardımcı olmaktayız. Faaliyet gösterdikleri iş alanını anlama, planlama ve verimli bir yönetim ile vergi stratejileri oluşturma – yeni pazar koşullarının ortaya çıkışı ya da mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda vergisel açıdan muhtemel sonuçlara yönelik gerekli uyum süreçlerini düzenleme konusunda hizmetler sunmaktayız.

Transfer Fiyatlandırması

Çok uluslu şirketler oldukça karmaşık ortamlarda faaliyet göstermektedirler. İlişkili işlemlerin hacim ve çeşitlilik olarak artışı ve transfer fiyatlandırması mevzuatının yaygınlaşması, dünya çapında artış gösteren uygulama faaliyetleri ile birlikte, transfer fiyatlandırması, risk yönetiminin küresel iş dünyasındaki en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Bozer transfer fiyatlandırması ekibinin amacı; şirketlerin küresel operasyonlarına ve hedeflerine, pratik çözümler üretmek, stratejik belgelendirme ile transfer fiyatlandırması politikalarına destekte bulunarak ve anlaşmazlıkları çözümleyerek yardım etmektir. Bozer, verdiği kaliteli hizmetler ile transfer fiyatlandırmasında önemli bir itibara sahiptir.

Gelir Vergisi Danışmanlığı ve Mevzuat Uyum Hizmetleri

Yasa ve düzenlemelerde ortaya çıkan yenilikler ile vergi otoritelerinin yüksek gelir sahibi kişilere yönelik artan ilgisi; özel şirketlerin ve sahiplerinin vergi yükümlülükleri ve risklerini her yönüyle anlamaya ve belirlemeye yönelik talepleri artırmaktadır. Bozer Varlık Yönetimi ve Bireysel Vergi Danışmanlığı olarak biz; işletme sahipleri, aile şirketleri ve bu kurumların çalışanları arasındaki karmaşık ilişkileri inceleme konusunda tecrübe sahibiyiz. Özel statülü şirketlere ve onların sahiplerine, çeşitli iş ilişkileri ve kişisel mal varlığını ilgilendiren konularda alınacak kararların olası vergisel yükümlülükleri ve fırsatlarını değerlendirme imkânı sağlamaktayız. Diğer yandan, ekonomik ve vergisel şartlarda meydana gelen değişiklikler konusunda önerilerde bulunmakta ve vergi otoriteleri ile olan uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir iş ortağı olmaktayız.

Varlık Yönetiminde Bireysel ve Aile Mal varlığı Planlaması

Değerli varlıkları bulunan kişiler ve aileler, miraslarını koruma ve sürdürme konularında alacakları kararlarda zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bozer Varlık Yönetimi ve Bireysel Vergi Danışmanlığı olarak biz; özel statülü şirket sahiplerinin ve ailelerinin servet planlamaları konusunda tecrübeli ve yol gösterici bir konumda bulunmaktayız. Özel statülü şirket sahiplerine, mal varlıklarını sürdürme ve gelecek nesillere devretme konularıyla ilgili ihtiyaç duydukları desteği vermekteyiz. Ekimizde yer alan emlak vergisi uzmanlarımız; gayrimenkul, hediyelik eşya, miras, trust ve yardımsever faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan gayrimenkulün yapılandırılması ve geliştirilmesi için müşteri ve onun diğer danışman ekipleri ile de yakın çalışmaktadır.

Uluslararası Vergi ve Gayrimenkul Danışmanlığı

Servet sahibi kişilerin artan küresel hareketliliği ve ailelerin global ekonomik şartlarla karşı karşıya kalması – artan uluslararası yatırım ve ticaret –vergi konularının küresel anlamda karmaşık bir çeşitlilik göstermesine sebep olmaktadır. Bozer Varlık Yönetimi ve Bireysel Vergi Danışmanlığı olarak biz, vergi mukimliği ve uluslararası yatırım fırsatlarının vergisel açıdan ele alınması konularında müşterileriyle yakın ilişki içerisinde çalışmaktayız. Kapsamlı vergi ve gayrimenkul danışmanlığı, ailelerin global hareketliliği, mal varlığı planlama ve sürdürme hedefleri, farklı ülkelerde yatırım kararlarının incelikleri ve değerli varlık türleri ile özel aile işletmelerinin vergisel yükümlülükleri konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Aile Ofis Hizmetleri

Etkin bir aile servet yönetimi, iş amaçlı hedeflerin yanında kişisel ve ailevi planlamaları da etkileyen geniş bir etki alanına sahiptir. Varlıklı aileler, aile ofisi kurarak yatırımlarını, hayırsever faaliyetlerini ve finansal raporlama sorumluluklarını yönetmek istemektedirler. Aile ofisinin uygun şekilde yapılandırılması ve personel kadrosu oluşturulması, vergi ve yönetime ilişkin hususların analiz edilmesinin yanında; ailenin kısa ve uzun vadeli iş planlarının ve profesyonel hedeflerinin de detaylı olarak kavranmasını gerektirmektedir. Bozer Varlık Yönetimi ve Bireysel Vergi Danışmanlığı  olarak biz; aile ofisinin tasarlanması, aile eğitimlerinin verilmesi ve gerekli iletişimlerin sağlanması, hayırsever faaliyetlerin planlanması ve iş yatırımlarının yapılandırılmaları konularında destek vermekteyiz. Yaklaşımımız müşterilerimizin aile ofisini bir şirket ve aile mal varlıklarını yaşayan bir işletme olarak benimsemektir.

Katma Değer Vergisi ve Diğer Dolaylı Vergi Hizmetleri

Bozer uzmanları olarak KDV ve diğer dolaylı vergiler konusunda hizmetlerimizi en geniş kapsamda sunmaktayız.

Vergi bölümümüzün ulusal ve uluslararası bakış açılarına sahip nitelikli ve tecrübeli yöneticileri; çok çeşitli sektörlerde ve birbirinden farklı yapılarda faaliyet gösteren firmaların dolaylı vergi ihtiyaçlarını anlar, hizmetin etkinliğini bu doğrultuda planlar ve uygular.

Bozer olarak dolaylı vergilere ilişkin aşağıdaki alanlarda hizmet vermekteyiz:

 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Diğer Vergi ve Fonlar

KDV ve diğer dolaylı vergi uygulamalarında yapılacak hatalar mükellefler için maliyetler ve nakit akımları üzerinde oldukça olumsuz etkilere neden olabilir. Bozer, işletmelerin maliyetlerinin düşürülmesi, riskin yönetilmesi ve dolaylı vergi işlemlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi konularında destek olmaktadır.

Bu alanda sunulan hizmetler;

 • KDV Danışmanlığı Hizmetleri
  • KDV İadesi Hizmetleri
  • ÖTV Hizmetlerimiz
  • Diğer Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Şirket birleşme ve satın almaları – Vergi

Şirket birleşmeleri ve satın almaları alanındaki tüm işlemler – birleşme, satın alma, iş ortaklıkları, sermaye yatırımları veya tasfiyeler— bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerin dikkatli yaklaşımını gerektiren karmaşık konular içermektedir. Söz konusu işlemler küresel çapta faaliyetleri bulunan şirketleri kapsadığında dikkate alınacak konuların çeşitliliği daha da genişlemektedir. Bu çerçevede Bozer’in birleşme ve satın alma danışmanları vergi, muhasebe, hukuk ve diğer konularda yol göstererek risklerin yönetilmesi ve olası faydaların artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Vergi yapılandırma danışmanlığı ve durum tespit çalışmaları

Bozer şirket birleşme ve satın alma danışmanları şirketlere ve girişim sermayesi yatırımcılarına tüm vergi konularında destek sağlamaktadır. Çok yönlü yaklaşımımız farklı disiplinlerden gelen endüstri ve teknik uzmanları bir araya getirmektedir. Farklı endüstrilere, ülkelere ve işlemlere yönelik belirli riskleri ve fırsatları analiz ederek pazarlıkta doğru konum alınmasına veya gereken önlemlerin alınmasına yardımcı olmaktayız.

Vergi yapılandırma çalışması kapsamında alternatif yapılar önererek, şirketin gelecekteki nakit akışı ve kazançlarını etkilemesi muhtemel çeşitli durumları analiz eden raporlar sunmaktayız.

Satıcı taraf için vergi danışmanlık hizmetleri

Piyasaya açılmadan önce şirket yönetimi ile beraber çalışarak vergi ve muhasebe yönünden analizler yapılmasına yardımcı olmaktayız. Bu sayede işlem yapısının şirketin stratejileri ile uyumlu olup olmadığını, vergisel risk ve fırsatların stratejik değerini tespit etmekteyiz.

Satış öncesi vergisel durum tespit çalışmamız sırasında Vergi Usul Kanunu kapsamındaki mali tabloların analizini, süreç ile ilgili anlaşmaların incelenmesini ve bilgi/belge kalitesinin analizini gerçekleştirmekteyiz.

Satın alma sonrası hizmetler

Ekiplerimiz vergi ve muhasebe yönünden birleşme, satın alma, bölünme veya diğer yeniden yapılandırma işlemleri sonrasında ilk günkü acil ihtiyaçlardan daha uzun vadeli planlara yönelik gereksinimlere kadar geniş bir alanda destek olacak kapsamlı bir yaklaşım gösterirler. Söz konusu hizmetlerimiz vergi stratejilerini, planlanan vergi yapılandırmasının uygulanmasını, vergi mevzuatına uygunluğun sağlanmasını, vergi yapısının sadeleştirilmesini, işlem sonrası grubun muhasebe uygulamalarının uyumunun sağlanmasını, vergi süreç, sistem ve personelinin birleştirilmesini içeren çeşitli vergi konularını kapsamaktadır.

Şirketin muhasebe ve vergi yönetimi ile beraber çalışarak birleşme sonucunda ortaya çıkması amaçlanan kazanımlara bağlı vergi konuları tespit etmekteyiz.


Bozer’in Uluslararası vergi profesyonelleri, sundukları çeşitli mevzuata uyumluluk ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla, çok uluslu şirketlerin vergi stratejilerini faaliyet alanlarına göre belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

Mevzuata uyumluluk ve raporlama hizmetleri

Hem yerel hem de çok uluslu şirketler için, artan vergi kanunlarına, vergi idarelerinin titizleşen ve daha planlı hale gelen uygulamalarına ve hali hazırdaki personel kısıtlamalarına uyum göstermek sorun teşkil etmeye devam etmektedir. İşletmeler faaliyetlerini yeni pazarlara genişlettikçe, vergi risklerini yönetmek ve raporlama kurallarına uyum göstermek gittikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Bozer, co-sourcing ve outsourcing seçenekleri de dahil olmak üzere, verimli ve uygun maliyetli mevzuata uyumluluk hizmetleri sunmaktadır. Entegre edilmiş bir dizi vergi teknolojileri sayesinde şirketler yüksek kalite ve düşük maliyetli uyumluluk hedeflerine ulaşabilmektedirler. Ayrıca, bazı teknolojiler işletmelere stratejik karar alma aşamalarında işlerine yarayabilecek küresel bilgilere ulaşmalarını sağlayabilmektedir.

Uluslararası Stratejik Vergi İncelemesi

Şirketler küresel çapta genişledikçe, küresel vergi ve mali stratejileri daha entegre, esnek ve sürdürülebilir hale gelmelidir. Bozer’in Uluslararası Stratejik Vergi İncelemesi (USVİ) şirketlere fiili vergi oranlarının bileşenlerini anlamalarına, riskleri değerlendirmelerine ve vergi yönetimini gelecekteki iş modelleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Bozer yurtdışında ödenen vergilerin mahsubunda, karların ana merkeze aktarılmasında, fiili vergi oranı öngörülerinde, risk yönetiminde, birleşme sonrası entegrasyonda ve kurum rasyonalizasyonu konularında destek sağlamaktadır. USVİ küresel vergi ve mali stratejilerinin tartışılabileceği, tasarlanabileceği ve uygulanabileceği bir yapı ortaya koymaktadır. Bozer’in sezgilerden ziyade somut gerçeklere dayanan, analitik yaklaşımı sayesinde çok uluslu şirketler objektif ve sistemli bir şekilde vergi stratejilerini oluşturabilmekte ve gelecekteki muhtemel riskleri yönetebilmektedirler.

Uluslararası birleşme ve satın almalar

Her türlü işlem – birleşme, satın alma, iş ortaklığı, sermaye yatırımı, veya elden çıkarılması – olası vergi riskleri bakımından karmaşık sorunlar doğurmakta ve vergi verimliliğini ve kesinliğini iyileştirme adına pratik stratejiler oluşturma fırsatları yaratmaktadır. Anlaşmalar küresel çapta faaliyet gösteren şirketleri kapsadığında, dikkate alınacak konular çok çeşitli olmaktadır. Şirketler birçok ülkede çeşitli konularda uzmanlaşmış tecrübeli bir danışmana ihtiyaç duymaktadırlar. Bozer, vergisel durum incelemesi, yapılandırma, modelleme, finansman, birleşme sonrası entegrasyon ve raporlama gibi hizmetler dahil olmak üzere, her türlü birleşme, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine destek vermektedir. Bozer vergi, muhasebe, mevzuat, kültür veya iş hayatıyla ilgili, her hangi bir işlemde karşılaşılabilecek sorunlarda yardımcı olabilmekte ve şirketlere entegrasyon sonrası beklenilen faydaları tümüyle sağlayabilmelerine yardımcı olmaktadır.

İş Modeli Optimizasyonu (İMO)

Günümüzün dinamik küresel ekonomik çevresi ve olası mevzuat değişiklikleri dikkate alındığında, çok uluslu bir şirketin küresel iş modelinin değerlendirilmesi bundan böyle ihtiyari bir uygulama olmaktan çıkmaktadır. Bozer’in İş Modeli Optimizasyon ekipleri yüksek kalitede, kişiye özel vergi ve iş modelleri dönüşüm hizmeti vermektedir. Bozer olarak yurtdışında ödenen vergilerin mahsubu, karların ana merkeze aktarılması, birleşme sonrası entegrasyon ve kurum rasyonalizasyonu konularında müşterilerimize destek sağlamaktayız. Hedefimiz çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini ve vergi planlamalarını, işletme yöneticilerinin vergi sonrası dikkate alındığında daha doğru kararlar alabilmeleri için, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir biçimde entegre etmelerine yardımcı olmaktır.

Bozer, bir dizi vergi sorunlarına ve fırsatlarına çözüm geliştirmeye yönelik tecrübelere dayanan yaklaşımlardan oluşan, İMO kavrayış yöntemini kullanarak iş modeli optimizasyonu hizmetlerini vermektedir.

Uluslararası Genişleme Hizmetleri

Gelirlerini ve karlılıklarını artırmayı hedefleyip satışlarını ve faaliyetlerini yeni coğrafyalara taşıyan şirket sayısı artmaktadır. Şirketin stratejik hedeflerinden başlamak üzere, Bozer, çeşitli yeni işe başlama faaliyetleri konusunda danışmanlık vererek şirketlere farklı ülkeler hakkında fikir sahibi olma fırsatı vermektedir.  Bozer’in hizmetleri arasında, konum değerlendirmeleri, piyasa trend analizleri ve yer seçimi ile beraber yasal yapılandırma, yatırım yapılandırması, uyumluluk gereklilikleri, yetenek ve personel stratejileri, dolaylı vergiler, kurumlar vergisi ve gelir vergisi konularında öngörü ve değerlendirmeleri yer almaktadır. Bozer şirketlere tek bir iletişim noktası aracılığıyla koordine bir yaklaşım sunmakta ve konularında uzman profesyonelleri tam zamanında bir araya getirmektedir. Böylelikle, şirketlerin uygun bilgi ve uzmanlığa zamanında ulaşma güvencesi ile beraber süreçleri hızlandırarak genişleme çabalarının meyvelerini toplamaları sağlanmaktadır.

Yönetim Destek Hizmetleri (Outsourcing)

Muhasebe Hizmetleri

 • Beyanname Düzenleme & E-Beyanname Hizmetleri
 • Yönetim Raporlaması Hizmetleri
 • Bordro Hizmetleri

 

Size özel çözümler ve analizler için,

Teklif Alın