Risk Danışmanlığı

Size en iyi hizmeti sunmak için her geçen gün daha çok çalışıyor ve gelişiyoruz.
Bozer Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş –  Risk Danışmanlığı Hizmeti

 

 

Stratejik Risk ve İtibar Riski

Bozer, kurumların risk değeri bilinen stratejik seçimler yapmalarına, işlerini büyütmek ve itibarlarını korumak için yıkıcı etkilere karşı hazırlıklı olmalarına yardım eder. Yönetim kurulları ve üst düzey yöneticiler doğru içgörülere, en iyi kurumsal yönetim anlayışına ve ilerlemeye odaklanan bir risk kültürüne ihtiyaç duymaktadırlar.

 • Kurumsal Yönetim – Yönetim kurullarının ve üyelerinin, kurumun anahtar riskleri, stratejileri ve kurumsal yönetim yapısını daha etkili olarak izlemelerine destek olmaktayız.
 • Stratejik Risk – Rekabet avantajını, piyasa konumunu, uzun vadeli performansı olumsuz etkileyebilecek etkenleri tespit eder, izler ve bunlara yönelik öngörüler sunmaktayız.
 • Marka ve İtibar Riski – Kurumlara, esnek ve farklılaşmış bir marka ve müşteri deneyimi için gerekli olan araç ve içgörüleri sağlayarak marka, itibar ve müşteri deneyimini yönetiyoruz ve ölçümlüyoruz.
 • Kriz Yönetimi– Kurumsal kriz yönetimi, kriz simülasyonları, olaylara hızlı yanıt verme, paydaşlarla etkin iletişim ve diğer krizden kurtarma programları gibi hizmetlerimizle, kurumların önemli krizlere karşı hazırlıklı olmalarına ve bu krizlerden daha güçlü çıkmalarına yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilirlik – Önemli paydaşların sosyal, etik, çevresel ve diğer mali olmayan ihtiyaçlarını ele alan sürdürülebilirlik misyonlarını  oluşturuyor, izliyor, güvence veriyor ve  raporluyoruz.

Regülasyon Riskleri

Bozer, kurumların mevzuat değişikliklerini öngörmelerine ve değişikliklere uyum sağlamalarına destek olmanın yanı sıra çeşitli düzenlemelere ve mevzuat risklerine değinen programlar ve kontroller oluşturur. Uyumun sağlanması amacıyla müşterilerimiz ve düzenleyicilerle etkin olarak çalışmaktayız.

 

 • Mevzuatsal Risk– Mevzuattaki değişiklikler  ve iş modelleri üzerindeki etkilerini, riskler gerçekleşmeden önce değerlendirmeyi mümkün kılan stratejiler, yapılar ve süreçler geliştiriyoruz.
 • Mevzuatsal Yanıt– Çeşitli nedenlerden dolayı müşterilerimizin mevzuat uyum programlarında oluşan aksaklıklara çözüm üretmelerine yardımcı oluyoruz.
 • Mevzuatsal Uyum– Müşterilerimize organizasyonel değerleri korumak ve rekabet avantajı sağlamak için kurumsal uyum programlarının tasarlanması, değerlendirilmesi  ve dönüştürülmesi konularında yardımcı oluyoruz.

Regülasyon Strateji Merkezi, müşterilerimizin değişikliği öngörme ve ulusal ve uluslararası düzenleyici politikaların stratejik ve toplumsal etkilerine güvenle yanıt vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış kritik bir kaynaktır.

Mevzuatsal Strateji Merkezi

Mevzuatsal Strateji Merkezi, müşterilerimizin değişikliği öngörme ve ulusal ve uluslararası düzenleyici politikaların stratejik ve toplumsal etkilerine güvenle yanıt vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış kritik bir iç görü ve tavsiye kaynaktır.

Finansal Risk

Bozer, finansal işlem döngüsünde kurumlara yardımcı olur. Hizmet alanımız yönetişim ve süreçlerden teknoloji ve raporlamaya kadar uzanan bir yelpazede şeffaflığı, etkinliği, uyumluluğu ve mali bütünlüğünü arttırmaya yöneliktir.

 • Piyasa ve Kredi Riski– Müşterilerimize varlık seviyesi incelemeleri, analitik ve nakit akış modellemesi, yapısal ve dokümantasyon incelemesi ve kapanış sonrası uyum testlerinin yapılmasında destek oluyoruz.
 • Sermaye Yönetimi, Likidite ve Hazine Riski – Kurumların, birleşme ve satın alma, finansal dönüşüm, mevzuata uyum, likidite, emtia ve kur dalgalanması gibi önemli değişikliklere odaklanarak, müşterilerin hazine ve emtia ticareti yetkinliklerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesine destek oluyoruz.
 • Muhasebe ve Finansal Raporlama Riski – Muhasebe ve mevzuat gereklilikleri, sermaye piyasası işlemleri, satın alma ve elden çıkarma işlemlerindeki değişikliklerle ilgili şirketlere destek oluyoruz.

Operasyonel  Risk

Bozer, kurumların insanlar, üçüncü taraflarla ilişkiler, teknoloji, veriler, iş süreçleri ve kontrollerden faydalanma yöntemlerini farklılaştırarak, operasyonel riskleri yönetmelerine ve performanslarını arttırmalarına yardımcı oluyor. Entegre ve strateji ile uyumlu olarak hazırlanan bir operasyonel risk yönetimi çözümü, kurumun en sağlıklı işletme kararlarını almasını sağlar.

 

 • İç Denetim– Kurumlarda iç denetim fonksiyonları ile bir takım olarak çalışarak veya iç denetim fonksiyonunu üstlenerek, iç kontrol ve süreç verimliliğini iyileştirmek ve yasal uyumu sağlamak amaçlarıyla iç denetim fonskiyonlarının dönüşümüne yardımcı oluyoruz. Mevcut iç denetim fonksiyonlarına strateji ve amaçları, kaynak sağlayan modeller ve teknoloji konularında destek sağlıyoruz.
 • Güvence – Riskleri ve kontrolleri tanımlamak için bilgi teknolojileri bazlı denetimler, veri analizine imkan veren analitik denetim hizmeti ve üçüncü taraf güvence denetimleri gerçekleştirmekteyiz.
 • Etik Risk – Kurumların, kuruma özgü değerlerini, inançlarını, davranış ve yönetim tarzlarını değerlendirmelerine ve değiştirmelerine yardımcı olarak risk kültürülerini, strateji ve iş uygulamaları ile uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz.
 • Üçüncü Taraf Risk Yönetimi – İş performansını en üst düzeye çıkarmak, bilgi teknolojileri ve lisans maliyetlerini düzene sokmak ve tedarik zincirleri yönetimini optimize etmek için dış kaynak kullanımı, lisans, işbirlikleri ve diğer iş ortaklıklarıyla ilgili ortaya çıkan üçüncü taraf risklerini değerlendiriyor ve yönetiyoruz.
 • Operasyonel Risk ve Dönüşüm– Operasyonel risklere değinmek ve iş performansını artırmak için müşterilerimizin kişilerden, teknolojiden, verilerden, iş süreçleri ve kontrollerden yararlanma yollarını dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz.

Teknoloji ve Veri Riski – Kurumların üst düzey karar alma mekanizmalarını iyileştirmek için kurum genelinde kullanılan teknoloji ve veri yönetimi sistemlerini dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz.

Size özel çözümler ve analizler için,

Teklif Alın